Zásady ochrany osobních údajů

100% respektujeme vaše soukromí. To je důvod, proč nikdy nepřenášíme, nezaznamenáváme ani nečteme žádné osobní údaje o vašich zákaznících.

Digismoothie s.r.o., společnost se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 037 18 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C 336746 a řádně zapsaná. Podle zákonů České republiky (dále jen „společnost“ nebo „my“), kdo vyvíjí software, aplikace a pluginy pro Shopify Store (dále jen „aplikace“) a poskytuje jim licence prostřednictvím obchodu Shopify App Store a veškeré související služby.

Vaše soukromí je pro nás důležité. Naší zásadou je respektovat vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace a osobní údaje, které od vás můžeme shromáždit během naší spolupráce prostřednictvím našich webových stránek a dalších stránek, které vlastníme a provozujeme. Jelikož nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů, připravili jsme pro Vás následující informace o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecné ochraně údajů nařízení („GDPR“) a kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 („CCPA“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme, zpracováváme, zveřejňujeme a zabezpečujeme informace a osobní údaje, které získáváme od a o našich klientech a zákaznících, uživatelích aplikací, včetně informací, které shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky. Také vás informuje o vašich právech a volbách s ohledem na vaše informace a o tom, jak nás můžete kontaktovat, pokud máte v souvislosti s tím nějaké dotazy nebo obavy.

Informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem je obecně osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účel shromažďování a rozhoduje o tom, jak budou osobní údaje zpracovávány.

Společnost je správcem osobních údajů. 

2. Jak shromažďujeme osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás. To se děje především prostřednictvím vyplněných formulářů, instalace Aplikace, vzájemné komunikace nebo dohod. Osobní údaje můžeme získávat také od třetích stran, se kterými spolupracujeme a které mají právo na přístup k vašim osobním údajům a jejich zpracování. Můžeme také shromažďovat vaše osobní údaje z veřejně přístupných zdrojů a registrů, jakož i sociálních médií nebo jiných online platforem.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Kontaktní a osobní údaje

Zpracováváme vaše základní identifikační údaje, jako je vaše jméno a/nebo obchodní firma, adresa a DIČ nebo IČO. Můžeme také zpracovávat vaše telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu, pokud byly poskytnuty.

Log data 

Když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naši aplikaci, naše servery mohou automaticky zaznamenávat standardní data, která poskytuje váš webový prohlížeč. To může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, typ a verzi vašeho prohlížeče, stránky, které navštěvujete, čas a datum návštěvy, čas strávený na každé stránce a další podrobnosti.

Fakturační údaje

Můžeme také shromažďovat údaje týkající se fakturačních údajů, fakturačních podmínek, přijatých plateb (a našich zpracovatelů a poskytovatelů plateb) s fakturačními údaji.

Informace z našich vzájemných rozhovorů

Můžeme také shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se vzájemné komunikace, jako jsou informace odvozené z e-mailů, telefonních hovorů, kontaktních formulářů a také obsah naší komunikace.

Údaje o instalaci a nastavení

Shromažďujeme a zpracováváme instalační údaje a nastavení, jako je datum instalace, osobní nastavení aplikace a klíč API Shopify, za účelem zlepšování našich služeb a aplikací a vašeho přístupu k nim.

4. Právní základ a účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme zákonně, spravedlivě a transparentně. Údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu právní základ.

Právní základ závisí na službách, které používáte, a způsobu, jakým je používáte. Vaše údaje shromažďujeme pouze v případě, že:

 • je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi námi a mezi námi nebo pro provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy (například když vám poskytujeme služby, které jste od nás požadovali);
 • splňuje oprávněný zájem (který není převažován vašimi zájmy v oblasti ochrany údajů), jako je provádění výzkumu a vývoje, uvádění na trh a propagaci našich služeb a ochrana našich zákonných práv a zájmů;
 • udělujete nám k tomu souhlas pro konkrétní účel (například můžete udělit souhlas se zasíláním našeho newsletteru); nebo
 • potřebujeme zpracovávat vaše údaje, abychom splnili zákonnou povinnost.

Pokud nám poskytnete souhlas s použitím vašich údajů pro konkrétní účel, máte právo kdykoli změnit názor (neovlivní to však žádné již uskutečněné zpracování).

Vaše osobní údaje neuchováváme déle, než je nutné. I když tato data uchováváme, chráníme je komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili jakékoli ztrátě nebo krádeži, stejně jako ochranu před jakýmkoli neoprávněným přístupem, zveřejněním, kopírováním, použitím nebo úpravou. To znamená, že doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání není 100% bezpečný a nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat. V případě potřeby si můžeme ponechat vaše osobní údaje, abychom mohli dodržet zákonnou povinnost.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání smlouvy, dále po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu, nebude-li stanoveno jinak.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem obhajoby našich právních nároků v soudních nebo obdobných řízeních a budou zpracovávány po dobu 15 let od ukončení smlouvy, což představuje nejdelší promlčecí lhůtu stanovenou zákonem.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě našich zákonných povinností vyplývajících z účetních, daňových a dalších zákonných předpisů, uchováváme po dobu stanovenou těmito předpisy.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat. Rádi bychom vás však informovali, že v případě, že se rozhodnete svůj souhlas odvolat, může být nutné uchovat některé vaše údaje pro účely zachování souladu s našimi zákonnými povinnostmi. Vezměte prosím na vědomí, že údaje můžeme také uchovávat, pokud nás k tomu opravňuje náš oprávněný zájem.

Vezměte prosím na vědomí, že nejsme povinni smazat všechna vaše osobní data, pokud zrušíte předplatné nebo odinstalujete naši aplikaci. Údaje získané během instalace aplikace, jako je adresa URL vašeho obchodu, e-mailová adresa a vaše jméno a příjmení, můžeme nadále uchovávat, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti.

6. Soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování informací o vás a vašich aktivitách na našich stránkách. Soubor cookie je malá část analýzy dat, kterou naše webové stránky ukládají do vašeho počítače a přistupuje k nim při každé vaší návštěvě, takže můžeme porozumět tomu, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá lépe vám poskytovat obsah, který je založen na osobních preferencích, které jste zadali.

Soubory cookie používáme také k zajištění lepšího uživatelského zážitku a personalizovaného obsahu pro vás. Dále cookies pro marketingové účely, analýzu aktivity návštěvníka na webu nebo při komunikaci s třetími stranami. Prostřednictvím webového prohlížeče můžete nastavit možnosti zpracování souborů cookie a prostřednictvím lišty cookie můžete udělit souhlas se zpracováním marketingových souborů cookie.

Můžete se také rozhodnout používat naše webové stránky bez souborů cookie. V takovém případě bychom o vás ani o vaší aktivitě na webu nemohli shromažďovat žádné informace. Pokud navíc zakážete soubory cookie, webová stránka nebo aplikace se nemusí zobrazovat správně.

Shromážděné cookies zpracovává Společnost nebo jiní zpracovatelé:

 • služby Google Analytics poskytované společností Google Inc. Shromážděné soubory cookie jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google Inc., které naleznete zde;
 • aplikaci Intercom chat poskytuje společnost Intercom R&D Unlimited Company. Shromážděné cookies jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Intercom R&D Unlimited, které naleznete zde.

Shromažďujeme tyto konkrétní typy souborů cookie:

Type Name Purpose Expiration
App Cookie sessionid Slouží k přihlášení obchodníka do našich aplikací 2 týdnů
App Cookie utm_params Používá se ke sledování zdroje instalačního kanálu 90 dní
Google Analytics _ga Analýza interakce uživatele s webem a obsahem aplikace 2 let
Google Analytics _gid Analýza interakce uživatele s webem a obsahem aplikace 24 hodin
Google Analytics _gat_gtag Slouží ke snížení rychlosti požadavků o 1 minutu
Intercom Chat intercom-id Jedinečný anonymní identifikátor 9 měsíců
Intercom Chat intercom-session Sledování otevřených relací 1 týden

7. Zpřístupnění a předání osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme zpřístupnit:

 • poskytovatelé služeb třetích stran (zpracovatelé dat) za účelem umožnění jim poskytovat jejich služby, včetně (mimo jiné) poskytovatelů IT služeb; datové úložiště; poskytovatelé hostingu a serverů; poskytovatelé CRM; reklamní sítě; analytika; záznamníky chyb; vymahači dluhů; poskytovatelé údržby nebo řešení problémů; poskytovatelé marketingu nebo reklamy; profesionální poradci a provozovatelé platebních systémů; a
 • naši zaměstnanci, dodavatelé a/nebo příbuzné subjekty.

Níže je uveden seznam pověřených zpracovatelů, kteří od nás mohou obdržet vaše osobní údaje:

 • Google LLC – služba, kterou používáme ke sledování používání našich aplikací a webových stránek a zlepšování jejich UX;
 • Intercom R&D Unlimited Company – nástroj používaný k poskytování živého chatu a služby helpdesk;
 • Heroku od Salesforce.com, Inc. – služba používaná k hostování našich aplikací;
 • FullStory, Inc. – služba používaná ke sledování používání našich aplikací a zlepšování jejich UX;a
 • Pipedrive, Inc – nástroj používaný ke shromažďování potenciálních zákazníků a správě obchodů (nepoužívá se pro aplikace, pouze pro agenturní část našeho podnikání).

Vaše údaje nepředáváme žádným mezinárodním organizacím. Jsme však oprávněni přenášet některé vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) prostřednictvím některých subjektů, se kterými spolupracujeme. Tento převod je uskutečněn pouze v případě, že je v souladu s podmínkami zákonných ustanovení pro takový převod. V takovém případě vás budeme o takovém převodu zároveň informovat nebo bude zveřejněna aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a zpracovávány v Evropské unii nebo tam, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran provozujeme zařízení. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, berete na vědomí, že údaje mohou být poskytnuty těmto zahraničním třetím stranám.

Zajistíme, aby veškeré přenosy osobních údajů ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) uskutečněné do zemí mimo EHP byly chráněny použitím vhodných záruk, například uplatněním standardních doložek o ochraně údajů schválených Evropskou komisí, popř. použití závazných podnikových pravidel nebo jiných právně akceptovaných prostředků.

Pokud převádíme osobní údaje ze země mimo EHP do jiné země, berete na vědomí, že třetí strany v jiných jurisdikcích nemusí podléhat podobným zákonům o ochraně údajů, jaké platí v naší jurisdikci. Existují rizika, pokud se jakákoli taková třetí strana zapojí do jakéhokoli jednání nebo praktiky, která by byla v rozporu se zákony na ochranu osobních údajů v naší jurisdikci, a to by mohlo znamenat, že nebudete moci žádat nápravu podle zákonů na ochranu osobních údajů naší jurisdikce.

Informace o vašich právech

1. Obecné informace

Zajišťujeme, aby zpracování všech osobních údajů bylo prováděno řádným a bezpečným způsobem. Práva, která vám jsou udělena v této části, můžete uplatnit u správce údajů zasláním e-mailu.

Informace o vašich právech jsou poskytovány bezplatně, pokud není žádost o informace zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména z důvodu opakující se povahy. V tomto případě jsme oprávněni účtovat přiměřený poplatek zohledňující případné dodatečné administrativní náklady na poskytnutí požadovaných informací. 

Připomínky a případně informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O takovém prodloužení vás budeme informovat, včetně důvodů takového prodloužení.

Kromě práv uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů máte následující práva:

2. Právo být informován o zpracování Vašich osobních údajů a právo na přístup. 

Máte právo požadovat informaci, zda jsou osobní údaje předmětem zpracování či nikoli. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo požadovat informace týkající se:

 • nás jako správce údajů; 
 • naši zástupci nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů; 
 • účel zpracování osobních údajů;
 • kategorie osobních údajů; 
 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • výčet vašich práv; a
 • možnost zaslat Úřadu pro ochranu osobních údajů dotaz na zdroje zpracování osobních údajů, jakož i na automatizované rozhodování a profilování.

Máte právo na poskytnutí kopie vašich zpracovávaných osobních údajů; právo na získání této kopie však nemůže zasahovat do práv a svobod jiných osob.

Pokud máme v úmyslu použít osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly původně shromážděny, poskytneme vám další informace a také informace o zamýšleném účelu před zahájením jakéhokoli dalšího zpracování údajů.

3. Informace od třetích stran

Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

4. Právo na omezení

Můžete se rozhodnout omezit shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Pokud jste dříve souhlasili s tím, že použijeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených údajů. Pokud nás požádáte o omezení nebo omezení způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, dáme vám vědět, jak omezení ovlivní vaše používání našich webových stránek nebo produktů a služeb.

5. Právo na přenositelnost údajů

Můžete si vyžádat podrobnosti o osobních údajích, které o vás uchováváme. Můžete si vyžádat kopii osobních údajů, které o vás uchováváme. Můžete také požádat, abychom tyto osobní údaje předali jiné třetí straně. 

6. Právo na odstranění z databáze (právo být smazán)

Máte právo požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud platí jeden z následujících důvodů, například osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny. Osobní údaje automaticky mažeme; můžete však také požádat o vymazání údajů. V takovém případě bude vaše žádost individuálně posouzena a o výsledku budete informováni. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech stále můžeme být ze zákona povinni zpracovávat vaše osobní údaje.

7. Právo na opravu

Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás. Učiníme přiměřené kroky k opravě jakýchkoli informací, které budou shledány nepřesnými, neúplnými, zavádějícími nebo zastaralými.

8. Právo na nediskriminaci

Pokud se rozhodnete uplatnit svá práva, jako je právo odmítnout nám poskytnout osobní údaje nebo právo požádat nás o vymazání vašich údajů, nemůžeme vám odmítnout poskytnout služby, účtovat vám jiné ceny nebo vám poskytnout odlišnou úroveň našich služeb pouze z důvodu, že jste uplatnili svá práva.

9. Stížnosti

Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušné zákony na ochranu údajů, a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů a poskytněte nám úplné podrobnosti o údajném porušení. Bezodkladně vaši stížnost prošetříme a písemně vám odpovíme s podrobným popisem výsledku našeho šetření a kroků, které je třeba podniknout, abychom vaši stížnost vyřídili. Máte také právo obrátit se v souvislosti se svou stížností na regulační orgán nebo úřad pro ochranu údajů.

Informace o automatizovaném individuálním rozhodování

Automatizovaným rozhodováním se rozumí rozhodnutí, které je přijímáno výhradně na základě automatizovaného zpracování vašich osobních údajů. To znamená zpracování pomocí například softwarových kódů nebo algoritmů, které nevyžaduje žádný lidský zásah.

Nebudeme činit žádná rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování, která by měla právní důsledky pro subjekt údajů nebo která by mohla subjekt údajů obdobně významně ovlivnit.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Podle našeho uvážení můžeme naše Zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit, aby odrážely aktuální přijatelné postupy. Podnikneme také přiměřené kroky, abychom uživatele informovali o jakýchkoli změnách provedených prostřednictvím našich webových stránek. Vaše další používání této webové stránky po provedení jakýchkoli změn v těchto Zásadách ochrany osobních údajů bude považováno za přijetí našich postupů v souvislosti s ochranou soukromí a osobních údajů.

Pokud provedeme jakékoli významné změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, například změníme právní základ, na kterém hodláme zpracovávat vaše osobní údaje, požádáme vás o opětovný souhlas s upravenými Zásadami ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese: dpo@digismoothie.com nebo prostřednictvím interkomového chatu integrovaného do našich aplikací. 

Můžete nás také kontaktovat na naší poštovní adrese: Digismoothie s.r.o., Rohanske nabrezi 678/29, 186 00 Praha, Česká republika.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. června 2021.

Začněte s námi

Rozjeďte svůj e-shop na Shopify!

A ještě lépe s Digismoothie. Rádi vám představíme všechny možnosti a výhody Shopify. Ať už zakládáte nový e-shop nebo hledáte lepší řešení, dejte nám vědět, a my se vám ozveme nazpět.

Chci Shopify e-shop