Doporučení ÚOOÚ ke zpracování cookies nám implementaci cookie lišty zjednodušilo.

 • Pro cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb
  není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje
  WP194).
 • Pro všechny ostatní cookies je nutno získat souhlas, který však lze získat nastavením
  běžných prohlížečů.
 • Pro zpracování osobních údajů získaných na základě takových cookies je
  nutné zvolit vhodný právní základ zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a), b) nebo f) GDPR.
 • Bude-li právním základem souhlas, kritéria souhlasu a další pravidla pro zpracování získaných
  dat stanoví GDPR. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování
  osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci, tedy je nadbytečné jednou udělený
  paušální souhlas například pro cookies třetích stran dále konkretizovat pro jednotlivý
  vyhledávač nebo zpravodajský server.

Z toho vyplývá:

 • Souhlas s používáním cookies uděluje uživatel svým nastavením prohlížeče
 • Informace o typech a využití cookies stačí uvádět na speciální stránce

Celé znění dokumentu najdete na stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů.

O cookie a GDPR sepsal přehledný článek i Martin Michálek.